Om gamla böcker och nya plattformar


Referensverket Svenska män och kvinnor finns kanske på ett bibliotek nära dig – men Projekt Runeberg ligger mycket närmre.
Foto: Alicia Fagerving, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons.

Att hänvisa till pålitliga källor är en av de grundläggande plikter som åligger var och en Wikipediaskribent. Det är både ett formellt krav, framställt i Wikipedias grundprinciper, och en moralisk förpliktelse för många. Det fantastiska med internet är att det aldrig har varit så enkelt att ta vara på källmaterial. Långväga färder till bibliotek har ersatts med musklickningar och sökfrågor; dammiga läsesalar har ersatts med digitala bibliotek som är öppna dygnet runt och tillgängliga för alla.

Projekt Runeberg är ett av dem, och ett självklart inslag i mången svensk Wikipedians arbetsflöde. Webbplatsen, som öppnades år 1992 och är således äldre än många av sina besökare, innehåller inskannad äldre nordisk litteratur som inte längre omfattas av upphovsrätten och kan alltså fritt tillgängliggöras och spridas. Här kan man finna sådana klassiska referensverk som Nordisk Familjebok eller Vem är det – ovärderliga kunskapskällor för den som skriver om historiska svenskar och det samhälle i vilket de utförde sin gärning.

Trots att det inte tillhör Wikimediaekosysystemet, är Projekt Runeberg med sina tusentals hänvisningar från Wikipedia i praktiken nära kopplat till det. Det är därför vi valde att göra denna koppling ännu tätare och förbättra hur de inskannade verken är representerade på Wikidata, Wikimedias plattform för länkade öppna data. Vi har tidigare skrivit om vårt projekt Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata, inom vilket vi har skapat Wikidataobjekt för en del böcker i Kungliga Bibliotekets katalog Libris. Nu har vi gjort samma sak med Runebergböckerna.

Innan vi satte igång var det runt 200 objekt på Wikidata som använde sig av Runebergs bokidentifierare. Nu efter vår uppladdning har denna siffra vuxit till över 5000. Se till exempel hur boken Tidsbilder från Göteborg på 1820-talet är representerad på Wikidata. Nu när informationen finns som strukturerad data kan den länkas från andra objekt, återanvändas och kombineras med andra data. Det har blivit lättare för Wikidatas användare att hitta till de digitaliserade böckerna på Projekt Runeberg, vilket i sin tur ökar sannolikheten att de används – till Wikipediaskrivande, forskning eller underhållning!

Utförligare information om satsningen erhålles som vanligt på Wikimedia Sveriges wiki.