Wikipedia i biblioteken

Biblioteken är en bra plats för att hitta källor till Wikipedia-artiklar! Foto: Sandra Åhman (Stockholms Kvinnohistoriska) CC BY-SA 4.0.

Biblioteken och Wikipedia har mycket gemensamt. Båda är platser som förmedlar kunskap. Biblioteken har böcker och kunniga bibliotekarier och Wikipedia har användare som behöver källbelägga sina artiklar. Biblioteken är som gjorda för att ha kreativa möten där fri kunskap och skrivande står i centrum.

Länk till artikeln Vad är fri kunskap? på Digiteket. Bild: Tore Danielsson (WMSE) CC BY-SA 4.0.

Wikimedia Sverige utbildar bibliotekspersonal

I januari startar en utbildning för bibliotekspersonal på fem i orter i Sverige, där Wikimedia Sverige går igenom hur man kan använda Wikipedia som ett verktyg för att öka den digitala kompetensen hos bibliotekspersonal. I förlängningen kommer denna kunskap också förmedlas vidare till allmänheten.

Utbildningen inleds med att bibliotekspersonalen tar del av kurser och artiklar på lärplattformen Digiteket, där Wikimedia Sverige bidrar med två artiklar och fem kurser. Dessa artiklar och kurser finns fritt tillgängliga för alla som är intresserade, även för de som inte jobbar på bibliotek.

Länk till artikeln Vad är Wikipedia? på Digiteket. Bild: Tore Danielsson (WMSE) CC BY-SA 4.0.

Artiklarna och kurserna på Digiteket

De två artiklarna ligger redan uppe på Digiteket, du når dem via länkarna under bilderna ovan . Kurserna publiceras under de kommande två veckorna. Namnen på kurserna är:

  • Skriva på Wikipedia.
  • Samarbeta på Wikipedia.
  • Hantera bilder och illustrera artiklar.
  • Introduktion till och enklare redigering i Wikidata.
  • Så genomför du en egen workshop med Wikipedia som plattform.

I kurserna får du lära dig hur du kommer igång med att skriva på Wikipedia. Wikipedia är en neutral plattform som är utvecklad för samarbeten och alla bidrag är välkomna. Det man påbörjar en dag kan en annan person fortsätta med nästa dag. Det man skriver tillsammans på Wikipedia tillhör alla och får fritt återanvändas genom den Creative Common-licens, CC BY-SA 3.0, som gäller för hela encyklopedin.

Utbildningen är en del av Digitalt först med användaren i fokus

Bakgrunden till utbildningen, kurserna och artiklarna är ett samarbete mellan projektet Digitalt först med användaren i fokus och Wikimedia Sverige. Målet är att öka den digitala kunskapen kring Wikipedia för de som arbetar på biblioteken. Utbildningen riktar sig till bibliotekarier, men artiklarna och kurserna ligger fritt tillgängliga på Digiteket för alla som är intresserade.