Ny i styrelsen: Johanna Berg

Wikimedia Sverige

Johanna Berg blev invald i Wikimedia Sveriges styrelse vid årsmötet i april. Här berättar hon om vem hon är, om sin bakgrund, och varför hon började engagera sig för fri kunskap!

Hej!
Jag heter Johanna Berg och arbetar på Världskulturmuseerna. Jag blev nyss invald i styrelsen för Wikimedia Sverige, och ser fram emot att följa föreningens arbete mer aktivt framöver. Jag har varit medlem sedan 2014 och talat mycket för fri kunskap i olika sammanhang, men nu får jag också ta ett större ansvar och det ser jag fram emot.

Johanna Berg, Foto: Axel Pettersson, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.

Jag har arbetat med museer och kulturarvsfrågor i över tjugo år. Jag jobbade med museipedagogiska utvecklingsfrågor på Kulturrådet kring millennieskiftet, och har senare arbetat längre perioder på både Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet. År 2007-2009 var jag sekreterare i en statlig utredning om museer, Museikoordinatorsutredningen, som bl a tog de första stegen mot det som idag är K-samsök/Kringla. Det var ungefär då fokus i mitt arbete började glida över mot digital utveckling, och där är Wikimedia förstås en naturlig samarbetspart. Det är lätt att mötas över målet fri kunskap åt alla!

Jag har vidare arbetat med SWE-CLARIN, som bygger infrastruktur för språkteknologiskt forskningsstöd inom humaniora och samhällsvetenskap, och deltar även i spinoff-projektet Tilltal som utvecklar talteknologiska metoder för samma mål. Jag har tidigare haft uppdrag i Digitaliseringskommissionen och i styrelsen för SUNET. Idag är jag ledamot i RJ:s beredningsgrupp för Infrastruktur för forskning.

När jag inte jobbar läser jag och fördjupar mig i historiska människoöden. Just nu gärna egendomliga historier från cirkus- och varietémiljö i slutet på 1800-talet. Nästan allting där är intressant faktiskt!