50 000 kvinnor på svenskspråkiga Wikipedia!

I början av juni nådde Wikipedia en viktig milstolpe: det finns nu fler än 50 000 artiklar om kvinnor på svenska.

I början av juni nådde Wikipedia en viktig milstolpe: det finns nu fler än 50 000 artiklar om kvinnor på svenska. Skribenterna på Wikipedia arbetar sisyfosiskt med att samla världens kunskap, men milstolpar som denna visar att det trots allt går sakta men stadigt framåt. Wikimedia Sverige har intervjuat skribenten bakom den femtitusende artikeln. 

Wikipedias mål är att ge tillgång till världens samlade kunskap i form av en encyklopedi. När uppslagsverket nu har existerat i snart tjugo år är det som har vuxit fram en kunskapssamling med upplagor på omkring tre hundra språk och sammantaget ungefär femtio miljoner artiklar. Även om det fortfarande är lång väg kvar till målet är framgången på blott två årtionden en bedrift i sig.

Men frågan om vilken kunskap det är som ska samlas växer ju längre arbetet fortgår. Ju fler artiklar som skrivs, desto större tycks medvetenheten bli om vilka artiklar som inte skrivs. För varje lucka i kunskapen som täcks igen tycks en ny lucka öppnas.

Därför kan vi veta att det finns 185 770 artiklar om män på svenskspråkiga Wikipedia, 50 078 artiklar om kvinnor, 13 artiklar där – enligt kategorinamnet – personen har “alternativ könsidentitet” och 10 fall där kön är okänt.

Wikipediagemenskapen har de senaste åren alltmer fått upp ögonen för snedfördelningen mellan manliga och kvinnliga biografier. Det gäller i stort sett alla språk, utom ett fåtal små exempel som walesiska och asturiska. Svenskspråkiga Wikipedia har ganska god kunskap om hur förhållandet mellan manliga och kvinnliga biografier ser ut, efter att – som ett resultat av långa diskussioner – ha bestämt sig för att kategorisera alla biografiska artiklar efter kön. Därför kan vi veta att det finns (i skrivande stund) 185 770 artiklar om män på svenskspråkiga Wikipedia, 50 078 artiklar om kvinnor, 13 artiklar där – enligt kategorinamnet – personen har “alternativ könsidentitet” och 10 fall där kön är okänt. Enkel matematisk uträkning ger således vid handen att strax över 21% av de biografiska artiklarna på svenskspråkiga Wikipedia handlar om kvinnor. 

En av de senast tillagda kvinnliga biografierna med bild är den amerikanska skådespelaren Adele Jergens, som bland annat hade en roll i filmatiseringen av Jane Eyre 1943. PD.

Om målet är att, som walesiska Wikipedia, ha total jämställdhet mellan manliga och kvinnliga biografier, är det alltså fortfarande mycket långt kvar. Skulle de svenskspråkiga skribenterna helt sluta skriva artiklar om män skulle det ändå behövas mer än sextiotusen nya artiklar om kvinnor för att nå total balans. Nu är det förvisso inget uttalat mål. Gemenskapen på Wikipedia arbetar på med att skapa artiklar om män, kvinnor, stjärnor och musiksinglar – samtidigt som dedikerade grupper och kampanjer som Kvinnliga huvudpersoner på Wikipedia och WikiGap oförtrutet jobbar på med att förbättra balansen. 

Den femtitusende artikeln blev biografin om Sigrid de Verdier, en svensk tandläkare och kvinnorättskämpe.

I början av juni uppfylldes dock en viktig milstolpe: antalet artiklar i kategorin Kvinnor överskred 50 000. Den femtitusende artikeln blev biografin om Sigrid de Verdier, en svensk tandläkare och kvinnorättskämpe som var redaktör för Tidskrift för munhygien, styrelseledamot i Svenska kvinnors medborgarförbund och mottagare av medaljen  för medborgerlig förtjänst i guld.

Författaren bakom artikeln är den erfarna skribenten FBQ, med totalt nästan 80 000 redigeringar bakom sig. Vi ställde några frågor till FBQ, med anledning av den uppnådda milstolpen. 

Vad är det som gör att det är så få biografier om kvinnor på Wikipedia idag ?

I och för sig är det ju naturligt, då många biografier (särskilt de jag skriver) är över historiska personer, och historiskt sett har kvinnor varit utestängda från många roller i samhället, och saknas i många sammanhang. Men när jag har tittat på statistik går det tydligt att se att det finns ganska gott om artiklar om kvinnor under 1600- och 1700-talet (även om de är i minoritet bland artiklarna). Sedan är det faktiskt så att andelen kvinnor bland biografierna går ned. De ökar sedan sakta i andel när man sedan närmar sig modern tid, men ändå ganska lite, och är i ganska stark minoritet även bland levande personer – med knappt 30 000 artiklar om levande kvinnor och nästan 75 000 artiklar om levande män. 

Antalet artiklar om kvinnor från 1600-talet visar att en ensam skribent kan göra väldigt stor skillnad på Wikipedia.

Att de finns så förhållandevis många biografier över kvinnor från 1600- och 1700-talet beror till stor del på en person, vilket visar att en ensam skribent kan göra väldigt stor skillnad på Wikipedia. Varför de sedan är så dåligt företrädda i samtiden kan man ju fundera på. Inom exempelvis näringslivet är ju generellt sett kvinnor fortfarande dåligt företrädda, och det finns länder om vars medborgare vi ju också skriver biografier om där jämställdheten inte kommit särskilt långt, men troligen spelar det också stor roll att de flesta wikipediaskribenter är män, och att de i första hand skriver om ämnen som ligger dem nära om hjärtat.

Det finns många artiklar om svenska 1600-talskvinnor, säger FBQ, ett exempel på att en ensam skribent kan göra stor skillnad.
Här memoarförfattaren Agneta Horn, bild i Public Domain.

Varför är det viktigt att öka andelen artiklar om kvinnor på Wikipedia? 

Det korta svaret är ju att antalet biografier över män är många fler än biografierna över kvinnor, trots att det inte ser ut så i verkligheten. 

Vad driver dig till att skriva biografier på Wikipedia?

Runt årsskiftet 2008/2009 hamnade jag i en diskussion om keramik, jag minns inte exakt vad. Någon hänvisade till vad som stod på Wikipedia, som då var ganska felaktigt. Jag kommenterade det som stod där, gick in på artikelns diskussionssida och skrev det. Jag fick då uppmaningen att själv förbättra artikeln och gjorde det. Det fick mig att intressera mig för att även skriva annat och ganska snart blev jag fast. 

Den första artikeln jag redigerade i var inte en biografi. Det var nog inget jag hade tänkt mig som något huvudfokus då. Snarast var det så att ganska många av de första artiklarna jag skrev blev relevanskontrollmallade. Nu var det inte jättebetydande ämnen även om de med nuvarande relevanskriterier mer än väl ligger innanför relevansmarginalen, men jag hamnade snart i diskussioner om relevanskriterierna och jag upplevde vid den här tiden att det fanns en väldig spretighet. 

Efter de diskussionerna fastnade jag för att börja skriva biografier, främst utifrån ”Svensk uppslagsbok”. Det var artiklar som alla var överens om att de var relevanta, det var också biografier som jag i allmänhet ansåg det fanns ett stort behov av att de var med på Wikipedia. Det var också artiklar som kunde bli referenspunkt för andra artiklar som skrevs på Wikipedia. Sedan dess har jag gått vidare med andra ämnen, skrivit annat än biografier, men det är ändå ganska ofta det jag återkommer till.

Vad för råd skulle du ge till någon som vill börja redigera wikipedia?

Jag skulle nog säga att det är värt att titta på hur artiklar brukar skrivas på Wikipedia. Vill man rätta stavfel så är det ju ganska okomplicerat. Att lägga in wikilänkar är ju också ganska ganska enkelt när man väl lärt sig hur man gör. Vill man börja skriva artiklar eller lägga till information i befintliga finns det ju en del saker att tänka på – att se till att man har tillförlitliga källor är en sak. Den andra är att man tänker på att det är ett uppslagsverk man skriver – alltså inga egna resonemang, och att hålla sig till fakta utan kåserande. 

Sedan är det ju viktigt att komma ihåg att Wikipedia är ett kollektivt projekt, ingen artikel är någons egen. Man kan räkna med att en mängd andra användare kommer att gå in och ändra det man skrivit. En del är sådant som är bra lärdomar kring hur praxis ser ut på Wikipedia, en del är sådant som vissa wikipedianer tycker är viktigt och andra oviktigt.

Vad skulle du säga till den som skulle vilja börja skriva biografier på Wikipedia?

I många fall kan det vara bra om man har möjlighet att hitta olika källor till en artikel. Är det en mindre känd person kanske det bara finns ett kort omnämnande i en bok, ett lika kort i en annan, du letar i flera källor och hittar inget, och så vidare. Kan du dock kombinera flera källor och har tillgång till material som snabbt gör att du kan hitta personen biograferad på flera ställen går det snabbt att skapa en ganska fyllig biografi. Å andra sidan kan det ju vara värt att börja med en kortare biografi. Biografiska uppslagsverk har ju ofta ganska korta biografier. 

Det kan vara värt att börja med en kortare biografi. Biografiska uppslagsverk har ju ofta ganska korta biografier.

Sedan skulle jag ju vilja komma med tipset att faktiskt redigera även annat än biografier. Om man skriver om en textilkonstnär som arbetat i en speciell teknik kan det vara vettigt om det finns en artikel om den textila tekniken på Wikipedia. Samma sak om någon mottagit ett pris eller grundat en betydelsefull organisation är det bra om även priset och organisationen har artiklar. Dels går det lättare motivera relevansen, dels är det större chans att artikeln blir läst. 

Ett annat tips är ju att försöka skapa länkar till personen från andra artiklar. Kanske finns personen redan omnämnd men utan att namnet länkats. Det kan vara trevligt att variera biografiskrivandet med annat, dessutom kan andra mottagare av priset, andra som arbetat inom samma vävteknik eller andra inom samma organisation ge uppslag till fler biografier.

Finns det någon kvinnlig biografi du tycker saknas på svenskspråkiga Wikipedia? Vilken?

Svårt att säga någon enskild, men om jag nu skall välja någon så kan jag väl som exempel säga att jag för någon tid när jag gick över grensidan för personer med efternamnet Nilsson reagerade över att formgivaren Anne Nilsson, som väl mest är känd för sina alster för Orrefors, inte har någon artikel här. Jag upplever ju generellt sett att formgivare är dåligt företrädda på Wikipedia. Jag skulle nog säga att konsthantverkare, särskilt sådana verksamma under senaste 50 åren är en annan grupp. 

I Ugglan, Svensk uppslagsbok eller Nationalencyklopedin är ungefär hälften av biografierna över svenskar. Svenskspråkiga Wikipedia är betydligt mer Sverigecentrerat än så.

Annars är ju egentligen svenskar ganska väl företrädda på svenskspråkiga wikipedia. Det är ju visserligen ganska naturligt, men om vi tittar på traditionella svenska uppslagsverk som Ugglan, Svensk uppslagsbok eller Nationalencyklopedin är ungefär hälften av biografierna över svenskar. Svenskspråkiga wikipedia är betydligt mer Sverigecentrerat än så.

Svenskspråkiga Wikipedia är mer Sverigecentrerat än många andra uppslagsverk – men den chilenska poeten Mercedes Marín del Solar har åtminstone en (mycket kort) artikel. PD.

När tror du vi når 100 000 artiklar om kvinnor på Wikipedia? 

Om det skrevs 10 nya biografier om kvinnliga personer om dagen skulle det ta ungefär 14 år. Just nu når vi ju oftast inte ens upp i det. Sedan är det ju inte någon orimlighet för en person att klara av att skriva tio biografier om dagen, jag har ju vissa dagar gjort betydligt fler än så. Men det visar att skulle kunna gå ganska mycket snabbare med några engagerade skribenter. 

Sedan är det ju som någon påpekade på min diskussionssida, det har blivit vanligare att det skapas omdirigeringssidor med kategorier för kvinnor, som sedan omdirigeras till makens artikelsida. Det är väl en del män, kanske söner eller andra släktingar som omdirigerats på liknande sätt men jag tror att det vanligaste är kvinnor som omdirigerats till sina makar. Jag är väl lite tveksam till den typen av kategoriseringar men det är väl lite från ämnet.