Wiki Loves Earth – vad hände sedan?

Vinnarbild i Wiki Loves Earth 2020.
Foto: Brydand100, CC BY-SA 4.0.

Flera månader har redan hunnit passera sedan årets upplaga av Wiki Loves Earth i Sverige. Nu har vi hunnit sammanställa statistik såväl som lärdomar. Projektledaren Eric Luth reflekterar över utfallet av tävlingen, och varför tävlingen behövs.

I Miljöbalkens portalparagraf kan man läsa att syftet med balken är att främja en hållbar utveckling, där alla som bor i Sverige såväl idag som imorgon kan ta del av en välmående miljö. Efter att den andra meningen har fastställt att naturen därför har ett skyddsvärde, förs människan in i den knepiga ekvationen: “människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.”

För att bevara det svenska naturarvet är naturskyddet viktigt. Därigenom får vi gemensamma spelregler för hur vi kan vistas i, använda oss av och bruka den skyddade svenska naturen. Det gäller ju för övrigt även för kulturskyddet. För att skydda och bevara såväl det svenska kultur- som naturarvet behöver vi sannolikt ett lagstadgat skydd. 

Minst lika viktigt är det dock, vilket även Miljöbalken antyder i den andra meningen, att alla som bor och verkar i Sverige känner ett engagemang för det gemensamma arvet, om vi vill kunna skydda och bevara det. Att vi känner att vi äger, förvaltar och utvecklar det, tillsammans. Det lagstadgade skyddet är viktigt. Men svenskarnas engagemang för det som lagen skyddar är oumbärligt. Annars faller ju det lagstadgade skyddets legitimitet.  

Wikimediarörelsen har under det senaste årtiondet med framgång drivit ett antal stora kampanjer, där målet har varit att engagera människor i det gemensamma natur- och kulturarvet. Sedan 2011 har Wikimedia Sverige anordnat den svenska deltävlingen av Wiki Loves Monuments, världens största fototävling, och i maj i år anordnade vi för fjärde året i rad Wiki Loves Earth. Vi driver inte bara kampanjerna för att få fler bilder på natur- och kulturarv till Wikipedia, även om det såklart är en viktig anledning. Vi driver också kampanjerna, för att vi vet att när vi tillsammans engagerar oss i det gemensamma arvet, kan vi också hjälpas åt att bevara och utveckla det.

2020 har varit ett speciellt år. Covid-19-pandemin tvingade oss att lägga om nästan all vår kommunikation kring tävlingarna, inte minst Wiki Loves Earth som ägde rum precis när pandemin briserade. Istället för gemensamma fotoresor och utflykter fick vi uppmuntra till lokalturism, helst utan kollektivtrafik. I många länder fick man knappt gå ut. Att vi alls kunde genomföra Wiki Loves Earth var en ynnest (en meningsfull ynnest, som Måns Hagberg konstaterar på vår blogg).

Och som vanligt slog resultatet oss med häpnad. Över 250 personer deltog i fototävlingen. Det är nästan dubbelt så många deltagare som 2019. Av dessa var nästan tvåhundra nyregistrerade. Sett till bilder laddades mer än dubbelt så många upp jämfört med förra året, snudd på tvåtusen stycken. 

Fototävlingen går ut på att fotografera naturarv, i det här fallet definierat som naturminnen, naturreservat, nationalparker och biosfärområden. Naturarvet har ganska få bilder på Wikimediaplattformarna historiskt. Nu ger statistiken vid handen att 432 unika objekt har avbildats i årets tävling. Det innebär att över fyrahundra naturarvsområden, där det inte tidigare fanns någon fritt licensierad bild på Wikimediaplattformarna, nu finns representerade med en bild som man kan se, använda och sprida vidare. 

En av vinnarbilderna är tagna i Abisko nationalpark. Foto: Jojoo64, CC BY-SA 4.0.

Engagemanget var stort från nordligaste Lappland till sydligaste Skåne. En av vinnarbilderna togs från berget Nuolja i Abisko, men flest bilder togs i Skåne. Även om de mest tätbefolkade länen såg många bidrag, var några av de länen med flest inskickade bilder långtifrån folkrikast: Gotland och Norrbotten. I allmänhet var fördelningen över Sverige ganska god. Det gäller i stort sett hela landet – utom Södermanland och Värmland, som dessvärre bara såg tre respektive en inskickad bild. Till nästa år får vi nog se till att göra göra specifika insatser i Södermanland och Värmland för att förbättra den statistiken. 

Flest fotografier togs med god marginal i Flatens naturreservat, vilket inte heller är så konstigt givet att det ligger i Stockholms kommun. För första gången i år kunde man dock bidra med fotografier från biosfärområden. Därför är det särskilt roligt att några av de naturområden med flest fotografier är Östra Vätterbranterna och Kristianstads vattenrike, två biosfärområden i södra Sverige. Totalt sett togs 130 bilder i svenska biosfärområden. Men för den geografiska representationens skull är lappländska nationalparken Sarek också ett av de mest välfotograferade områdena, liksom naturreservaten Verkegards och Blautmörskogen på Gotland.

De nytagna bilderna används över 500 gånger på de olika Wikimedia-projekten. Många bilder används fortfarande inte, utan ligger bara och väntar på att någon ska lägga till dem i Wikipedia-artikeln, Wikidata-objektet eller varför inte i en tidningsartikel, med rätt erkännande

Varje bild fyller en viktig funktion för den fria kunskapen. Bild för bild, steg för steg arbetar vi oss mot en mer hållbar värld. Vi vill tacka alla bidragsgivare, fotografer och deltagare för ett fantastiskt väl utfört arbete. Men även om bidragen och vinsterna var viktiga i sig, är det engagemang som har uppvisats för svensk natur viktigast. Med det engagemanget kan vi skydda och bevara vårt naturarv, även framgent.

Statistik

Antal deltagare250
Antal bilder1912
Nyregistrerade användare194

Deltagare med flest uppladdade bilder

Tulipasylvestris100
Jorchr72
Basingo62
Isaksko61
VulpesVulpes4250
Tanzania46
Haxpett43
Trougnouf42
Krr00539
GraBirka38

Bilder per län

Skåne län378
Stockholms län333
Västra Götalands län272
Gotlands län187
Norrbottens län110
Uppsala län99
Västmanlands län95
Jönköpings län94
Örebro län75
Östergötlands län59
Västernorrlands län 56
Kronobergs län54
Dalarnas län43
Jämtlands län42
Blekinge län40
Gävleborgs län30
Hallands län30
Västerbottens län29
Kalmar län21
Södermanlands län3
Värmlands län1

Objekt med flest kort

Flatens naturreservat52
Tivedens nationalpark37
Verkegards32
Blautmörskogen30
Östra Vätterbranterna25
Kristianstads vattenrike23
Sarek21
Klippans naturreservat17
Bullerö naturreservat16
Söderåsen16
Årstaskogen och
Årstaholmars naturreservat
16
Västra Råssö16
Tall Sarkavare16
Tyresta Nationalpark15
Nackareservatet i Stockholm15
Svartberget15
Padjelanta15
Vålådalens naturreservat14
Skuleskogen14
Jungfrun14