Wikimedia-priset 2020

Aciram har gjort en imponerande insats på flera olika fronter inom Wikimediaprojekten med över 185 000 redigeringar totalt. Enbart inom svenskspråkiga Wikipedia har Aciram skapat närmare 7 000 artiklar inom artikelnamnrymden, med fokus på framför allt historiska kvinnobiografier från före år 1900 och olika delar av världen. Aciram har genom detta på ett metodiskt sätt breddat Wikipedia genom att fylla i luckor när det kommer till historiska kvinnor.

Wikimedia-priset 2020 delades ut på Wikipedia-dagen den 21 november och tilldelades i år användaren Aciram med motiveringen “Aciram har gjort en imponerande insats på flera olika fronter inom Wikimediaprojekten med över 185 000 redigeringar totalt. Enbart inom svenskspråkiga Wikipedia har Aciram skapat närmare 7 000 artiklar inom artikelnamnrymden, med fokus på framför allt historiska kvinnobiografier från före år 1900 och olika delar av världen. Aciram har genom detta på ett metodiskt sätt breddat Wikipedia genom att fylla i luckor när det kommer till historiska kvinnor.”

Madame Récamier, målning av Jacques-Louis David (1800), Public Domain, via Wikimedia Commons

Wikimedia-priset delades i år ut för fjärde gången. Priset tilldelas en person eller organisation, som verkar i enlighet med Wikimedia Sveriges vision, alltså för spridningen av fri kunskap. De pris som hittills har delats ut har tilldelats aktiva användare på Wikipedia, vilka på olika sätt verkat för spridning av fri kunskap, genom att vara engagerade på Wikipedia.

Det första Wikimedia-priset tilldelades Holger Ellgaard år 2017 för hans stora volym Stockholms-relaterade Wikipediaartiklar, som inspirerat andra användare. År 2018 gick priset till användaren Tegel för dennes outtröttliga arbete med klottersanering, vilket bidrar till Wikipedias trovärdighet. demokratifunktion och hållbarhet. Magnus Olsson fick priset år 2019 för hans sätt att ta hand om nybörjare, delta i diskussioner och få deltagare på arrangemang att känna sig inkluderade.

Årets pristagare Aciram verkar inom flera Wikimedia-projekt, bland annat Projekt:Kvinnor, och har genom sitt metodiska arbete ökat kunskapen om historiska kvinnor.

Kandidater till Wikimedia-priset kan nomineras av vem som helst och juryn utgörs av styrelsen för Wikimedia Sverige. Flera kandidater hade nominerats, men styrelsen fann att motiveringen för Aciram visade på ett metodiskt arbete för att öka kunskapen om historiska kvinnor, ett område som varit eftersatt på Wikipedia. Bidragen har skett på olika språkversioner och i sitt innehåll haft ett globalt perspektiv.

I arbetet med att utse pristagare beaktar styrelsen att priset bör tilldelas användare, som kompletterar de tidigare pristagarnas insatser, för att därigenom visa på att Wikipedia och dess bidragsgivares bredd i kompetens och intressen bidrar till att samla världens kunskap.

I början av nästa år är det åter dags att nominera kandidater till Wikimedia-priset och jag vill uppmana dig att nominera den person, eller organisation, som är värd att ta emot Wikimedia-priset 2021.  

För Wikimedia Sveriges styrelse, Mattias Blomgren, ordförande.

1 tanke om “Wikimedia-priset 2020

Comments are closed.