Mänskliga rättigheter genom Wikimedia-projekten

Demokratiindex 2019. Ju mörkare grönt, desto mer demokratiskt. Ju mörkare rött, desto mindre demokratiskt. Weifeng Yang, CC BY-SA 4.0.

10 december 1948 antogs FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. I år är det 70 år sedan den internationella dagen för mänskliga rättigheter instiftades. Men vad betyder mänskliga rättigheter för Wikimedia-projekten? Här ger en Wikimedian från MENA-regionen sin bild.

Sedan jag upptäckte Wikimediarörelsen och dess projekt har jag skrivit om många olika ämnen och områden, alltifrån nöje till allvarliga historiska ämnen, på olika språk och i samarbete med många olika partner och volontärer. Länge har jag sett uppslagsverket som en samling av kunskap och fakta inom olika tematiska områden, en sorts återspegling av det historiska arvet från den klassiska encyklopedin, som böcker med närmast obegränsad kunskap om vetenskap, geografi, politik och andra “lärda” ämnen.

Men Wikimediaprojekten är mycket mer än så! 

Som du nog vet skiljer sig Wikimediaprojekten från andra uppslagsverk genom att de går att redigera, bjuder in till interaktion, och drivs av gemenskaper. Innehållet beslutas eller fastställs inte av en central entitet, utan det är massans visdom som formar innehållet och som varje dag ser till att artiklar hålls uppdaterade, att bilder tas till artiklarna, och att du som läsare kan ta del av vad som händer i världen. På så vis driver vi ett mäktigt verktyg – och det viktigaste: ett verktyg helt utan någon censur. De enda reglerna som tillämpas är att ämnena ska vara relevanta och källorna tillförlitliga. 

Eftersom jag kommer från ett land där vi fortfarande kämpar för våra mänskliga rättigheter, och eftersom jag har sett flera övergrepp och våldsamheter i min hemmiljö, förstod jag tidigt att jag kunde kombinera min “politiska aktivism” för mänskliga rättigheter med mitt volontärengagemang i Wikimediarörelsen. Som en av de mest besökta webbplatserna på internet, där bidragen nästan alltid hamnar i topp i Googles sökträffar, framstår Wikimediaprojekten som den perfekta platsen att främja mänskliga rättigheter på. Wikimediagemenskapen själv, med sina värden om vikten av att dela fri kunskap och att respektera varandra på plattformarna, är en gemenskap som främjar människorättsideal, såsom rätten till tillgång till information, som ju är själva grunden till Wikipedia som encyklopedi.

Alla människorättsförespråkare, som vill öka medvetenheten om olika frågor, problem och utmaningar, kan använda Wikimediaplattformarna för sitt engagemang. Det finns många möjligheter och idéer som kan genomföras för att öka medvetenheten. Jag har arbetat med några olika idéer, och föreslår följande:

  • Skriv artiklar, förbättra objekt i Wikidata, ladda upp bilder och organisera skrivstugor om grundläggande mänskliga rättigheter på olika språk, och för olika gemenskaper. Om vi vill sprida mänskliga rättigheter som kultur över världen måste vi försäkra oss om att informationen finns tillgänglig digitalt. Det är vi som skapar och producerar den här informationen, och det är på Wikimediaprojekten som man kan utbilda människor om begrepp i stil med följande: samtycke, yttrandefrihet, jämlikhet, demokrati, eller till och med rättighet som eget koncept. 
  • Belys människorättssituationen i olika länder i världen, exempelvis genom att dokumentera övergrepp, eller genom att skriva om politiska fångar. Faktum är att i länder där friheter är begränsade kan journalister inte ge en fullständig och neutral bild av vad som händer i landet: de kan sakna tillförlitliga källor, kan riskera sin frihet, och till och med sina egna liv. Även om Wikimedianer inte är journalister är de i många fall de främsta producenterna av kunskap inom olika områden och kontexter. Själv har jag lärt mig väldigt mycket om människorättssituationen i många länder genom Wikipedia. Det är också därför som jag har bestämt mig att ge tillbaka genom att dela med mig av information om min hemmiljö också. För det första gör det de politiska fångarna och deras kamp mer kända runtom i världen (vilket kan underlätta för kampanjer och i slutändan att de friges), för det andra bidrar det till neutral kunskap om människorättssituationen i regionen, utan någon hänsyn till politiska eller ekonomiska överväganden, eller andra begränsningar som andra medieaktörer kan tvingas ta. 

Sammanfattningsvis erbjuder Wikimediaprojekten obegränsade möjligheter och potential att skriva om nästan vad man än kan tänka sig. Som grundvalar för vårt moderna demokratiska samhälle har mänskliga rättigheter en självklar och viktig plats att fylla i det ramverket, och förtjänar att lyftas upp till högsta nivå. Genom att definiera grundläggande koncept för alla, eller genom att gräva ner sig djupare i mer specifika begrepp, eller också genom att skriva om människorättsaktivister och fångar, deltar vi alla i att skapa en bättre och mer rättvis värld, där medvetenheten ökar om våra rättigheter, och tillgång till information garanteras för alla, oavsett var de lever.

Wikimedian från MENA-regionen