Ny i styrelsen – Välkommen Per Hasselberg

Årsmötet avklarat, och förutom all formalia om ansvarsfrihet, budget och verksamhetsplan blev det även en mindre rockad i styrelsen där vi tackar av Göran Konstenius och välkomnar in Per Hasselberg. För att få lite bättre koll på vem Per är ställde vi honom några frågor.

Vem är du, vad har du för bakgrund och vad gör du nu?

Jag är konstnär med bakgrund inom stadsplanering men också verksamhets­ledare för Folkrörelsernas Konstfrämjande. Med Konstfrämjandets motto sedan 1947: ”konst för alla” vill vi, tillsammans med våra medlemmar verka som folkbildande kraft i samhället. 

Per Hasselberg, Foto: Katarina Borg, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Har du någon tidigare koppling till Wikipedia, Wikimedia- eller fri kunskapsrörelsen?

Nästan daglig koppling i kunskapssökning, men endast enstaka möten angående konstfrågor genom åren. Men i anden så är bildningen samma kunskapssökande som konsten: Ett sätt att upptäcka världen – och tänka om den!

Vilken kunskap och erfarenhet tar du med in i Wikimedia Sveriges styrelse, och inom vilket område tror du att du kommer att bidra mest?

Framförallt bild och formområdet, med arkitektur och planering. Min egen erfarenhet av konst och stadsplanering, med konsten som ett brett och kunskapssökande fenomen, har utvecklats genom Konstfrämjandets medlemmar till ett nätverk av sakkunniga. Jag frågar ofta andra, ser samhörigheter och vill koppla ihop olika kunskapsfält med varandra.

Vad vill du uppnå med ditt styrelseengagemang, både för Wikimedia Sverige samt för egen del?

Jag kommer lära mig mer om hur en samtida folkrörelse som Wikimedia vuxit fram och jag hoppas kunna bidra med mina kopplingar och erfarenheter hur en samtida konstbildning kan fungera på Wikimedia.

Har du någon favoritartikel på Wikipedia?

För en konceptkonstnär är hela Wikipedia en vacker bild hur vi bygger kunskap tillsammans och hur fler perspektiv kan komma fram. Det är inte klart, vi bjuds in att tänka vidare också. Tex året utan sommar, visst borde det kopplas till cykelns och demokratins genombrott 🙂

Välkommen hit Per! Om någon är nyfiken så finns Per, och alla andra i styrelsen på funktionärssidan, och där finns även kontaktuppgifter till föreningens styrelse, övriga funktionärer och anställda. Tveka inte att höra av dig med frågor, förslag eller funderingar.