HBTQI på Wikipedia

Det här är ett gästinlägg av My Malmeström Sobelius, Myohmy671.

Foto från en HBT+-demonstration i Krakow, Polen
Foto: Jakub Hałun via Wikimedia Commons. CC BY-SA 4.0.

HBTQI-rättigheter är, som alla rättighetsfrågor, närvarande överallt och ständigt aktuella. I människors vardagsliv, men också i ett större samhälleligt medvetande. Bara den senaste månaden har det i nyhetsmedier varit fokus på bland annat transpersoners förutsättningar inom idrotten, kränkta HBTQI-rättigheter i Polen och diskriminerande regler vid blodgivning. Och Wikipedia är platsen de flesta vänder sig till för att orientera sig i olika ämnen. HBTQI-frågor är inget undantag. Då håller det inte att encyklopedin uttrycker sig som om det vore 2005 eller helt saknar artiklar i centrala HBTQI-relaterade ämnen. Samtidigt har ingen Wikipedian plikter; encyklopedin bygger på ideellt engagemang och stör jag mig på nånting så får jag ta ansvar för det själv. Så då gör vi det! 

Projekt HBTQI syftar till att förbättra Wikipedias innehåll som rör ämnen kopplade till HBTQI. Så här långt har det resulterat i minst 32 nya artiklar (oändligt många fler redigeringar) och senaste månaden har någon arbetat i projektet nästan varje dag. Successivt förbättrar vi uppslagsverket tillsammans.

Projektet är brett – ”ämnen kopplade till HBTQI” kan betyda nästan vad som helst. Bland de artiklar vi hittills arbetat med återfinns bland annat poeter, symboler, artister, lagstiftning, författare, forskare, akademisk teori, begrepp, familjekonstellationer, föreningar och politiska händelser. 

En av mina egna drivkrafter i projektet är att säkerställa att det går att hitta artiklar om HBTQI-rättigheter. Jag förstår att inte alla orkar läsa OHCHR:s rapporter på ämnet (det gör nämligen inte jag heller). Samtidigt ska det vara självklart för vem som helst att kunna googla och hitta balanserad fakta om hur det faktiskt ligger till. 

Utanför Wikipedia är jag engagerad i RFSU och medlem i en rad andra föreningar, bland annat RFSL. Här finns enorm kunskap som kan komma Wikipedia till del, om vi bara hittar former för det! I delprojektet om HBTQI-rättigheter tar vi nu hjälp av föreningslivets kapacitet: hur ser kunskapsläget ut från sakkunnigas och aktivisters horisont, och hur omvandlar vi det bäst till encyklopediskt relevanta och kvalitativa artiklar? Initiativet är fortfarande i sin linda, men jag tror att känslan av att ens kunskap är efterfrågad är en viktig nyckel för att ta steget att också bidra. 

Genom projektet har jag också kommit i kontakt med den globala HBTQI-gemenskapen inom Wikimedia. Där är möjligheterna oändliga och jag ser stor potential för det svenska projektet att ta ansvar och delta också i det sammanhanget.

Som allt i Wikimediagemenskapen blir det vad vi gör det till. Jag hoppas att fler ger sig in i Projekt HBTQI: skriv upp er på deltagarlistan, kom på skrivstugor! Vi lär av varandra och hjälps åt att skapa en HBTQI-relevant encyklopedi. Jag lovar att det blir kul!