Dorothy Stevens: Aeroplane Factory, Ready for Shipment (1918)

Stöd till frivilliga utvecklare – vad ska vi (inte) göra?

Wikimedia Sverige experimenterar med att utveckla en tematisk hubb för innehållspartnerskap inom Wikimediarörelsen. Ett område där man experimenterar är: Hur kan Wikimediarörelsen bättre stödja mjukvaruutveckling av strategiskt viktiga verktyg som används i innehållspartnerskap? Många av dessa verktyg skapas och underhålls…
Dorothy Stevens: Aeroplane Factory, Ready for Shipment (1918)

Supporting the work of volunteer developers: what (not) to do?

Wikimedia Sverige is experimenting with the development of a thematic hub for content partnerships in the Wikimedia movement. One area of experimentation is: how can the Wikimedia movement better support software development of strategically important tools used in content partnerships? Many of…

Assisting strategically important tools for content partnerships

Wikimedia Sverige is investigating, experimenting and preparing for the opportunity of supporting and coordinating content partnerships in the global Wikimedia movement, by developing a Thematic hub for content partnerships. One area of experimentation is how we can support software development…