Hur de bästa artiklarna kommer till

Nu har en undersökning från universitetet i Arizona undersökt hur de bästa artiklarna på Wikipedia kommer till. Tidigare har IBM kommit fram till att ju fler som samarbetar om att skriva, desto bättre artiklar, men nu har forskaren Sudha Ram och forskarstuderanden Jun Liu tagit fram 400 artiklar av olika kvalitet från engelskspråkiga Wikipedia och undersökt hur de har nått sin respektive kvalitet. De fann att det fanns sex olika typer av skribenter:

Cluster # Description of actions by contributors Role Label
1 Engaging in many types of actions including sentence creations, modifications, and deletions and link and reference creations, modifications and deletions. Performing actions more frequently than an average contributor All-round Editors
2 Focusing on reverts. Performing actions more frequently than an average contributor Watchdogs
3 Focusing on sentence creations and seldom engaging in other actions. Performing actions less frequently Starters
4 Focusing on three types of actions: sentence creations, link creations and reference creations. Performing actions less frequently Content Justifiers
5 Focusing on sentence modifications Copy Editors
6 Focusing on removing sentences, references and links Cleaners

Sammantaget blev artiklarna oftare utmärkta om allround-skribenterna bidrog mest. De sämsta artiklarna dominerades av startare och ”casual editors”.
Slutsatsen blev att det var viktigt att ju fler av de här rollerna som kunde samarbeta, desto bättre. Eller som jag själv skrev för två-tre år sedan:

Idén med Wikipedia är enkel: så många som möjligt ska kunna bidra för att vi tillsammans ska kunna göra det bästa möjliga uppslagsverket. Vem som helst som har en dator med internetuppkoppling kan gå in på Wikipedia, leta reda på en artikel och lägga till, ändra och ta bort text.
Det kanske låter kaotiskt. Men det innebär också att de redigeringar man själv gör kan få tillägg, bli ändrade eller tas bort. Sedan kan någon tredje person ändra i den texten. I längden får det effekten att de dåliga inslagen blir färre och färre, medan de bättre blir fler och fler. I alla fall i en perfekt värld. (Källa: Så fungerar Wikipedia)

Den här uppsatsen presenterades på SiFy, nämligen här. Hela uppsatsen finns här.