Burmesiska Wikipedia har inte artikeln om demokrati

Världens demokratier
Världens demokratier 2008 enligt Freedom House. Bild av Voland 77. Licens: Public domain.

I Svenska Dagbladet igår publicerades en artikel om de minst demokratiska länderna. Tre av dem är enligt den artikeln Burma, Eritrea och Somalien. I dessa länder talas främst burmesiska, tigrinska respektive somaliska och alla dessa språk har faktiskt egna Wikipediaversioner. De är riktigt små med bara, i skrivande stund, 3160, 177 respektive 1336 artiklar (att jämföras med svenskans 362443). Förvånande nog har de två mindre faktiskt artikeln demokrati, medan den helt saknas på burmesiska. Men på tigrinska är det endast en mening skriven och på somaliska ett stycke. Är det någon som kan språken som kan hjälpa till att förbättra dem och kanske skapa artikeln på burmesiska?

Länkar