Överblick på momangen – visualisera en Wikipedia-artikels historik

mwhistory är ett verktyg som i en handvändning kan beskriva en Wikipedia-artikels versionshistorik som bild.

På Wikipedia kan man, som du kanske vet, fiska fram tidigare versioner av en artikel och på så sätt hålla reda på precis vem som har gjort vilka ändringar genom den så kallade versionshistoriken. Utan denna funktion hade det knappast gått att samskriva artiklar på det framgångsrika sätt som sker idag. Har du ibland funderat över en artikels versionshistorik? mwhistory är ett verktyg som i en handvändning kan generera en artikels versionshistorik som bild. Idén är inte ny men nu realiserad för svenskspråkiga Wikipedia som ett verktyg där graferna är tillgängliga för alla. Visualiseringen ger dig en omedelbar överblick av hur artikeln har vuxit fram: Varje vertikal linje representerar en ny version och varje färg representerar en skribent. Höjden på ett färgsjok representerar hur många bytes som användaren har bidragit med. mwhistory är programmerad av Andreas Jonsson.

Licentianden Martin Wilson vid vid Lunds universitet, kommer att använda mwhistory som verktyg för sin avhandling om Wikipedia. Två frågor till Martin:

Kan du med ett par meningar sammanfatta vad du tänker avhandla?

Informations- och kommunikationstekniken, IKT, har utvecklats explosionsartat de senaste decennierna. Frågor om hur denna utveckling påverkat människan och människans relation till historien är mycket intressanta. Frågorna är rimligen alltför stora för ett enskilt forskningsprojekt, men det är möjligt att närma sig svaren genom att granska Wikipedia. Uppsatsens syfte är att analysera hur Wikipedia påverkat svenska historiekulturer. Wikipedias roll är i sig intressant och syftet kan dessutom bidra till en större förståelse om hur IKT påverkar människan. Metoden för att uppnå syftet är dels analys av innehållet i Wikipedia och dels intervjuer med gymnasieelever.

Vad hoppas du få ut av en visualiserad versionshistorik?

Visualisering av artikelhistorik kan för det första användas för att förklara för en oinvigd läsare hur en artikel förändras över tid. Med hjälp av bilderna hoppas jag att även en läsare som inte är insatt i Wikipedias värld ändock kan förstå min licentiatuppsats. För det andra blir programmet ett viktigt analysredskap. Visualiseringen hjälper mig att hitta viktiga förändringar i en artikels historia. När väl sådana förändringar spårats kan jag gå in och djupanalysera artikelversionerna som föregår och som följer efter förändringarna.

Jag önskar Martin lycka till!

Det skall bli spännande att se om mwhistory kommer att visa sig användbart även för andra. Må mwhistory leva och kommentera gärna verktyget här.


Wikipedia
Astronomi
Michael Jackson