Hallwylska palatset och projekt GLAM-vitbok

Idag var vi ett gäng från kulturarvssektorn som samlades på Hallwylska Museet. För några veckor sedan träffades vi ett 30-tal personer och pratade projektets ramar och innehåll. Lennart Guldbrandsson leder projektet som ska utmynna i en vitbok som förklarar och inspirerar GLAM-sektorn att tänka nytt. (Galleries, Libraries, Archive, Museums) I Sverige kallar vi det ABM-sektorn (Arkiv, Bibliotek, Museum)

Vi var några som träffades tillsammans med Lennart för att gå igenom vitbokens struktur och disposition. Vi diskuterade många av de utmaningar som finns med upphovsrätt till gamla verk, hur teknikutvecklingen öppnar för nya arbetssätt i verksamheten och delade exempel på lyckade satsningar. Här är några saker som kom upp:

* Stockholms Stadsmuseum berättade om hunden Tussi. Gammal man som hittade sin barndoms hund på ett gammalt foto: ”det ÄR Tussi, kvinnan är min mor”

* Facebookgruppen Skellefteå Stad förr och nu, gjorde succé på mötet. Här läggs det upp foton och gamla bilder från Skellefteå. Tillsammans skapas historia runt varje bild. Gruppen har 3500 följare och varje foto fylls på med 10 tals kommentare med värdefulla detaljer om Skellefteåbygden.

* Historiska muséet gör nu en 3 månaders utredning om att släppa sitt material öppet. Hallwylska bara beslutade för att köra, nu har de principen att allt skal vara fritt tillgängligt.

* Släpp kulturarvet fritt – det är vårt! http://digisam-ra.blogspot.se/2012/02/slapp-kulturarvet-fritt-det-ar-vart.html

* Vi tittade på http://OpenDataHandbook.org som listar skäl och exempel på hur myndigheter, museum, arkiv och bibliotek kan arbeta.

* Sök i stadsmusseets digitala bildsamling. http://digitalastadsmuseet.stockholm.se

* Hallwylska muséet kommer att jobba med nya PSI-direktivet. Handlingar, data, ska kunna användas med bibehållen metadata.

* Är det av godo eller ondo för Louvren, att MonaLisa är världens mest replikerade konstverk? affischer, tröjor, väskor, toapapper…

* Nederlands Rijksmuseum upptäckte att tavlan ”Mjölkerskan” hade fotograferats av en besökare, men den var tonad gul på nätet. Då lade de ut en högupplöst bild som blev referenspunkt, bättre att verkligen visa hur tavlan ser ut.

1 tanke om “Hallwylska palatset och projekt GLAM-vitbok

Comments are closed.