FindingGLAMs Challenge – förbättra ditt favoritmuseum, -bibliotek eller -arkiv på Wikidata!

Wikimedia Sverige
GLAM-institutioner på Wikidata i oktober 2019. John Cummings, CC-BY-SA-4.0, via Wikimedia Commons.

For the text in English, see below.

Är du intresserad av Wikidata och kulturarvsinstitutioner? Då är du inte ensam. Det finns inte mindre än 120,000 Wikidataobjekt som representerar museer, bibliotek och arkiv i hela världen – och vi vill att de ska bli fler och bättre. Därför anordnar vi nu, för första gången någonsin, tävlingen FindingGLAMs Challenge.

Från den 17 till den 23 februari 2020 kan du som redigerar GLAM-objekt på Wikidata samla poäng och tävla om priser från Wikimedia Sverige och UNESCO. Allt du behöver göra för att vara med är att anmäla dig i verktyget Dashboard. Mer information och tips på hur du kommer igång på Wikidata hittar du på tävlingssidan.

Tävlingen är en del av projektet FindingGLAMs där vi på olika sätt arbetar för att kartlägga världens kulturarvsinstitutioner på Wikimedias plattformar. Du som deltar i tävlingen – och förhoppningsvis väljer att fortsätta redigera även efteråt – bidrar till att mer kunskap om världens GLAMs blir tillgänglig för fler, helt gratis.

FindingGLAMs Challenge – improve your favorite museum, library or archive on Wikidata!

Are you interested in Wikidata and cultural heritage institutions? You are not alone. There are at least 120,000 Wikidata items that represent museums, libraries and archives all around the world. We would like to see this data grow and improve. That’s why we’re organizing, for the first time ever, the FindingGLAMs Challenge.

From February 17th to February 23rd 2020 can anyone who edits GLAMs items on Wikidata will earn points and compete for prizes from Wikimedia Sverige and UNESCO. All you have to do to participate is to enroll on our Dashboard. You can find more information about the competition and tips for getting started on Wikidata on the FindingGLAMs Challenge wiki page.

The competition is part of our project FindingGLAMs that aims at improving information about the world’s cultural heritage institutions on the Wikimedia projects. By participating in the competition – and, hopefully, continuing to edit afterwards – you help us bring knowledge about GLAMs to more people, for free.