Wikimedia och covid-19: ett uppföljande inlägg

(text in English)

Världen befinner sig i en svår pandemi. Ingen vet vad vi står inför, men Wikimediarörelsen arbetar hårt för att se till att informationen är fri och uppdaterad. I slutet av mars skrev läkaren och Wikimedianen Netha Hussain ett uppmärksammat inlägg på den här bloggen om hur wikimedianer arbetar med covid-19. Här kommer uppföljaren.

Wikimediarörelsen har sysselsatt sig med Covid-19-krisen ända sedan viruset och sjukdomen upptäcktes i Kina. Den engelskspråkiga artikeln skapades så tidigt som 5 januari 2020, och har redigerats mer än 19 000 gånger av över 2 500 skribenter. Svenskspråkiga Wikipedia reagerade bara ett fåtal veckor senare. Den engelskspråkiga artikeln hade fått oerhörda 36 miljoner sidvisningar 1 maj 2020, och med omkring 1 000 källor ger artikeln en omfattande och uppdaterad översikt över den globala pandemin. De covid-19-relaterade artiklarna på engelskspråkiga Wikipedia hade fått fler än 300 miljoner visningar i april 2020.

I april 2020 hade åtminstone 14 språkgemenskaper skapat Wikiprojekt för att arbeta på artiklar som relaterar till covid-19. I Wikiprojekt koordineras insatser på Wikimediaplattformarna, vilket gör det lättare för alla som intresserar sig för ett ämne att samlas, byta idéer och diskutera hur man kan förbättra kvalitén på innehållet. Wikimedianer arbetade tillsammans med den svenska Folkhälsomyndigheten för att släppa text, bilder och affischer på 24 språk till användning på Wikipedia och dess systerprojekt. Ett nygrundat projekt som kallas SWASTHA (sanskrit för hälsa) arbetar med att rätta felaktig information i covid-19-artiklar på indiska språk, genom att arbeta med experter på området. WikiProject COVID-19 Graphics arbetar för att skapa och översätta grafik om covid-19 för användning på Wikipedia.

Denna GIF som handlar om att platta ut kurvan används ungefär 500 gånger på Wikimediaprojekten. Grafik: Siouxsie Wiles och Toby Morris, CC-BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Wikimedianer har fortsattsitt arbete med outreach och nätverkande genom virtuella möten. Wikimedia Café står värd för virtuella diskussioner om problem som är av allmänt intresse för Wikimediarörelsen. WikiWorkshop 2020, en konferens för forskare som arbetar med Wikimedia, gjordes om till ett virtuellt möte, efter att pandemin hade lett till omfattande reserestriktioner. Detta virtuella möte samlade över 100 personer som alla intresserar sig för forskning, och innehöll presentationer och poster om Wikimediarelaterad forskning. Wikimedias volontärer och anställda har arbetat för att öka tillgången till utbildning, i en tid då omkring 1,5 miljarder elever och studenter påverkas av pandemin. Wikimedianer har skapat en portal för utbildning, där lektionsplaner och #EduWiki-tävlingar regelbundet läggs upp. Många chapters och delar av rörelsen har växlat till digitala årsmöten, och Wikimedia Sverige publicerade allt sitt stödmaterial öppet för återanvändning.

Wikidata, ett systerprojekt till Wikipedia som innehåller strukturerad data, har också påbörjat nya initiativ i sitt arbete med att hantera covid-19-pandemins utmaningar. Wikidata har data och resurser för forskare som vill studera pandemin, inklusive forskningsartiklar och epidemologisk data. Spin-off-projekt skapades för flera länder, och COVID-19 Task Force i Indien har epidemiologisk data sorterad ner på distriktnivå. En kampanj för att lägga till strukturerad data till bilder som knyter an till covid-19 har också fått bra respons. Wikimedia Foundation, den ideella stiftelse som stödjer Wikimedia-projekten på global nivå, har släppt enorma mängder data om hur de covid-19-relaterade artiklarna har vuxit fram. De har också skapat en landningssida som visar data som relaterar till covid-19.

Google återger innehåll från Wikipedia som visar uppdaterad statistik om covid-19-pandemin.

Bland de 10 mest besökta engelskspråkiga Wikipediaartiklarna i april hade fyra att göra med covid-19. Relaterade artiklar på topp-20-listan inkluderade bland annat “Spanish flu” (spanska sjukan), “Deaths in 2020” (avlidna 2020) och Coronavirus, vilket innebär att folk aktivt söker information om pandemiernas historia och framväxt på Wikipedia. På svenskspråkiga Wikipedia återfanns liknande artiklar, och även statsepidemiologen Anders Tegnell liksom artiklarna om digerdöden och Hongkonginfluensan. Den mest besökta artikeln under hela månaden var den om Adam Alsing, en folkkär radio- och TV-värd som dessvärre avled till följd av sjukdomen. Det totala antalet sidvisningar på alla Wikimediaprojekt sammantaget har vuxit till 23 miljarder, med en ökning på 10.5% senaste månaden. Många organisationer, däribland Google, har förlitat sig på information från Wikimediaprojekten för att kunna dela vidare uppdaterad information om pandemin på internet. Besöksstatistiken och beroendet hos flera av de mest besökta webbplatserna av Wikimedias covid-19-innehåll visar på betydelsen Wikimedia har som populär källa till information relaterad till covid-19.

Ingen av oss vet vad vi står inför. Men oavsett vad som händer verkar Wikimediagemenskapen världen över beredd att arbeta hårt för att se till att kunskapen är fri, tillgänglig och uppdaterad, även i denna krissituation.

Netha Hussain
läkare, forskare och Wikimediavolontär baserad i Göteborg  

Eric Luth
projektledare, Wikimedia Sverige

1 tanke om “Wikimedia och covid-19: ett uppföljande inlägg

Comments are closed.