Wikimedia Sverige och det demokratiska samtalet

Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige nämns som ett exempel på en civilsamhällesorganisation som är särskilt viktig för det digitala samtalet, i betänkandet “Det demokratiska samtalet i en digital tid”. Det tycker vi är både hedrande och viktigt. Men hur ser vi egentligen på vår roll i det demokratiska samtalet på internet? Det här blogginlägget är starten på en serie om Wikimedia Sverige, den digitala miljön och demokratin. 

“Just nu utmanas det demokratiska samtalet av desinformation, propaganda och näthat. Det är en slutsats som vi i kommittén ”Nationell satsning för medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet” drar i betänkandet ”Det demokratiska samtalet i en digital tid” som i dag överlämnas till regeringen.”

Det konstaterar Carl Heath, särskild utredare för betänkandet “Det demokratiska samtalet i en digital tid”, i en debattartikel i Svenska Dagbladet. För någon vecka sedan överlämnade han betänkandet till regeringen. Betänkandet ger en bred bild av de fördelar, men framförallt de utmaningar, som digitaliseringen har inneburit för demokratin, och landar i ett antal konkreta förslag för hur demokratin ska kunna stärkas i den digitala eran. 

Redan 1920 var frågan om demokrati aktuell, enligt denna filmaffisch.

En av de civilsamhällesorganisationer som betänkandet särskilt lyfter fram som viktig för den digitala demokratin, och för att stärka medie- och informationskunnigheten (MIK) bland den svenska befolkningen, är Wikimedia Sverige: 

“Wikimedia Sverige är en ideell förening som verkar för att tillgängliggöra fri kunskap åt alla människor. Föreningen är bl.a. experter på Wikipedia, vilket är en encyklopedi med öppet och fritt innehåll som utvecklas genom frivilliga bidragsgivare och är en av världens tio mest välbesökta webbplatser. Wikimedia Sverige har samarbeten med ett stort antal skolor och bibliotek för att lära ut hur man kan arbeta med Wikipedia när det gäller bl.a. informationssökning, källkritik och källtillit i praktiken. Föreningen stödjer volontärerna på Wikipedia med att utveckla kvaliteten på Wikipedias artiklar, där trovärdiga källor är en viktig del för att minska risken för desinformation. Detta innefattar samarbeten med expertorganisationer för kvalitetskontroll och utveckling av innehållet samt att förenkla tillägg av källhänvisningar i artiklarna. Wikipedia har även flertalet artiklar som berör desinformation, propaganda och näthat.”

Betänkandet konstaterar att Wikimedia Sverige har konkret erfarenhet av att arbeta med källkritik i skolan, med kvalitetsarbete med volontärgemenskapen och i samarbete med expertorganisationer för utveckling av innehållet på våra plattformar. Citatet visar på själva grundstommen i vår verksamhet. 

Att anges i en så viktig kontext, bland aktörer som Internetstiftelsen, Folkbildningsrådet, Folk och Försvar och SPF Seniorerna, är hedrande och ålägger oss ett stort ansvar! Inte minst tvingar det oss att fundera över hur vi kan intensifiera både det strategiska och det operativa arbetet med demokrati- och mediefrågor. 

För att ge en bredare bild av hur vi arbetar med och resonerar kring det digitala demokratiarbetet utifrån ett Wikimedia-perspektiv kommer vi i en serie blogginlägg fördjupa oss i olika aspekter av vårt digitala demokratiarbete. Se till att hålla utkik på bloggen om du vill veta mer!