Världens största uppslagsverk kan bättre

Miljoner kvinnor saknas på Wikipedia. Skriv en artikel om någon av dem. #wikigap

Wikipedia är världens största encyklopedi. På de 300 språkversionerna läggs nya artiklar till, minut för minut. Artiklar om allt mellan himmel och jord, och en del utanför det spannet också. Däribland finns en hel del biografier, alltså artiklar om personer. Dessa biografier porträtterar till fyra femtedelar män, till en femtedel kvinnor. Icke-binära eller transpersoner så få att de inte får genomslag i statistiken. En del av detta kan förklaras med att källmaterialet, som ska ligga till grund för alla Wikipediaartiklar, har en tydlig övervikt till männens fördel, men detta är inte hela förklaringen. Det har helt enkelt skrivits fler artiklar om män.

Wikimedia Sverige och Utrikesdepartementet enades för några år sedan om att detta är ett problem som behöver lösas, och drog igång projektet WikiGap. Projektet syftar helt enkelt till att skriva fler artiklar om kvinnor, genom arrangemang på svenska ambassader världen över. Lokala Wikimediagemenskaper står för kunskaper om plattformen, och ofta finns en tredje part med kunskap från sina expertområden. 

Kickoff för WikiGap Challenge

Som komplement till de fysiska arrangemangen startades den globala utmaningen WikiGap Challenge, som även FN:s råd för mänskliga rättigheter har varit med och anordnat sedan 2019. Det är en tävling där vem som helst, oavsett språk, land eller intresse ska skapa eller utöka artiklar om kvinnor. I år startar WikiGap Challenge 8 mars och slutar 8 april. Utmaningen inleds med ett digitalt arrangemang som anordnas av Sveriges ambassad i USA, Sveriges generalkonsulat i New York, Sveriges FN-representation, Wikimedia DC och Wikimedia Sverige. Där får vi bland annat höra representanter från de olika arrangörerna berätta om varför de delar visionen om fri och jämställd kunskap. 

Arrangemanget kommer också att innehålla en genomgång av Ariel Cetrone från Wikimedia DC om hur man redigerar artiklar på engelskspråkiga Wikipedia med hjälp av Visual Editor. Det är öppet för alla, anmäl dig här och sprid det till alla du känner!