Wikimedia + FN – viktiga samarbeten för viktig kunskap

Illustration från FN:s energiorgan som laddats upp tack vare samarbetet med Wikimedia Sverige. Foto: International Energy Agency and the European Commission, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.

Wikipedia är en av världens mest besökta webbplatser, och i stort sett den enda av de hundra mest besökta i världen som drivs ideellt.

De senaste åren har varit en utmaning för mänskligheten. Två år av pandemi övergick i en brutal rysk invasion av det självständiga Ukraina, för att bara nämna två exempel. Den värld många har tagit för given har skakat i fundamenten. Medan miljontals människor har kämpat för att förstå vad som händer i världen har wikipedianer – de frivilliga som skriver på Wikipedia – kämpat för att ta in all den information som florerar, sortera ut vad som är relevant, neutralt och objektivt, och förmedla det till just alla de människor som tycker att det är svårt att förstå vad som händer.

I det här arbetet har både Wikimediarörelsen och många externa organisationer insett att vi behöver samarbeta. Wikimedianer är experter på att sprida kunskap, men inte nödvändigtvis experter på själva kunskapen. Samtidigt producerar internationella och mellanstatliga organisationer hundratals rapporter fyllda av fakta varje år, där många av dem aldrig läses. 

Wikimedia Sverige har tagit på sig en ledartröja i det här arbetet. Vi har arbetat med svenska kulturarvsorganisationer i ett årtionde för att sprida deras kunskap på Wikimediaplattformarna. Därifrån är steget inte jättelångt till att börja arbeta med FN-organ, som Världshälsoorganisationen eller Unesco. Sådana samarbeten är dessutom oerhört viktiga – när världen vänder sig till Wikipedia i tider av kris har också viktiga samhällsinstitutioner ett ansvar för att bidra med sin expertis, och stötta volontärerna i att se till att allt blir rätt. 

Nu har vi bland annat samarbetat med FN:s befolkningsfond, UNFPA, för att förbättra kunskapen om Covid-19:s påverkan på kvinnor, äldre och unga. Vi har arbetat med Internationella energirådet, IEA, så att Wikipedia på ett bra sätt skildrar hur den ryska invasionen av Ukraina har påverkat energisektorn. Och vi arbetar med FN-organ som FN:s miljöprogram UNEP och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO för att förbättra kunskapen om biologisk mångfald, klimat och miljö på Wikimediaplattformarna. 

I dag på FN-dagen kan vi berätta att vår ambition är att skala upp det här arbetet. Vi har tagit fram processerna, och fler och fler samarbeten kommer på plats. Världen vänder sig till Wikipedia för livsviktig information. Wikimediarörelsen måste ta den tilliten på största allvar. Samarbeten med FN-organ är en bra början.