Kulturhistoria som gymnasiearbete 2024

Elever som deltar i Kulturhistoria som gymnasiearbete. Lise-Lotte Jäfvert, Enskilda gymnasiet, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.

Projektet Kulturhistoria som gymnasiearbete är ett samarbete mellan Wikimedia Sverige, Nordiska museet, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholms Kvinnohistoriska och ett antal gymnasieskolor.

Elever på Enskilda gymnasiet i Stockholm har under 2024 deltagit i projektet och de har nu färdigställt sina gymnasiearbeten! Och vi kan stolt meddela att projektet det här året har resulterat i skapandet av 27 nya artiklar samt utökningar av 10 existerande artiklar på svenskspråkiga Wikipedia!

Kulturhistoria som gymnasiearbete går ut på att gymnasielärare handleder sina elever i att skriva artiklar på Wikipedia som en del av deras gymnasiearbete. Eleverna får tillgång till källmaterial och referenslitteratur från våra samarbetspartners, Nordiska museet, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholms Kvinnohistoriska. Genom detta lär sig eleverna att skriva för uppslagsverk och öva på digital källkritik.

I det digitala samhället är källkritik viktigare än någonsin. Att lära sig granska Wikipediaartiklar är en värdefull färdighet med tanke på att Wikipedia är en av de allra mest besökta webbplatserna i världen. Och det bästa sättet att lära sig är att själv vara med och förändra uppslagsverkets innehåll. Projektet genomförs som en del av elevernas gymnasiearbete, det avslutande uppsatsarbetet i gymnasieskolan.

Läs mer om projektet och se artiklarna.

Relaterat blogginlägg: Nordiska museet satsar på Wikipedia för gymnasieelever – hur du kan bidra