Nu är den här: Ur arkitektens arkiv

Framsidan av "Ur arkitektens arkiv". Framsidesbilden är tagen av en av fotografins fäder, Gustave Le Gray. Design: David E. Nilsson

[English version below.]
I augusti 2009 meddelade Regionarkivet och Wikimedia Sverige i ett gemensamt pressmeddelande att Regionarkivet lägger en hel hög intressanta bilder under en fri licens så att de kan användas på Wikipedia. Bilderna är från 1850- och 1860-talet – det vill säga riktigt tidigt i fotografins historia – och är tagna av några riktigt inflytelserika fotografer såsom Gustave Le Gray, bröderna Bisson och Roger Fenton. Bilderna är uppladdade på Wikimedia Commons i mycket hög upplösning.
Nu har Regionarkivet gjort en bok av bilderna där de sätts in i sitt historiska sammanhang och man får hela bakgrunden till återupptäckten av bilderna efter att ha varit bortglömda i mer än 100 years. Bokens samtliga texter är på tre språk: svenska, engelska och franska. Man kan enkelt beställa boken för självkostnadspris 100 kr + porto genom att kontakta Stefan Högberg på Regionarkivet.
Är det här början på en förändring inom arkiv-, musei och biblioteksektorn i Sverige? Det hoppas vi. Och med tanke på att Regionarkivet inom kort kommer att avslöja sitt nästa projekt, tror vi att de håller med.

In August of 2009, Regionarkivet (the municipal archive of the Gothenburg area in Sweden), and Wikimedia Sverige announced in joint press release, that Regionarkivet placed several interesting images under a free license to make them possible to use in Wikipedia. The images are from the 1850s and 1860s – ie very early in the history of photography – and are taken by a set of really influental photographers, such as Gustave Le Gray, the brothers Bisson and Roger Fenton. The photographs are uploaded to Wikimedia Commons in very high resolution.
Now, Regionarkivet has made a book of the photographs where they are placed in their historical context and you get the entire backstory of how the photographs were rediscovered after being forgotten for more than a 100 years. All texts in the book are in three languages: Swedish, English and French. You can easily order the book at cost price 100 SEK (roughly 11 euros or 14 US dollars) by contacting Stefan Högberg at Regionarkivet..
Is this the beginning of a change in the Gallery, Library, Archive and Museum sector in Sweden? We hope so. And judging from the fact that Regionarkivet will soon reveal their next project, we think they agree.
[Small correction: June 4th, 23:29]