Vi stödjer den globala Wikimediagemenskapen

Deltagare i Wikidata-utbildningen i Abeokuta. Kaizenify, CC-BY-SA-4.0, via Wikimedia Commons.

Wikimediarörelsen spänner om hela världen. Även om Wikimedia Sverige mestadels jobbar inom detta avlånga land så skulle vi inte kunna genomföra vår vision utan att byta erfarenheter, samarbeta och diskutera med den internationella Wikimediagemenskapen. Kunskap har inga gränser – och kräver gränslöst samarbete.

Det var denna tanke som fanns i grunden för vårt internationella bidragsprojekt FindingGLAMs Minor Grants. Det gick ut på att vi erbjöd ekonomiskt stöd till Wikimedianer i andra länder för att genomföra aktiviteter som syftade till att förbättra informationen om GLAM-institutioner på Wikimedias plattformar. Projektet ingick i det stora projektet FindingGLAMs, som fokuserade på just detta – att göra världens kulturarvsinstitutioner mer synliga på Wikidata, Wikipedia och Wikimedia Commons.

Vår kartläggning visade på stora skillnader mellan länder i detta avseende: ekonomiskt högutvecklade länder är överrepresenterade. Därför valde vi att rikta vårt stöd till Wikimedianer i de områden där nya volontärer och aktiviteter behövs som mest, eldsjälar som med sina erfarenheter och nätverk kan nå ut till GLAM-personal, studenter och andra som skulle kunna bidra till Wikimediaprojekten. Inom kort fick miniprojektet FindingGLAMs Minor Grants en fantastisk respons; det var klart att det är inte intresse som saknas.

Bibliotekarier i Nigeria utforskar Wikidata

Fokuserat arbete i biblioteket i Abeokuta. Kaizenify, CC-BY-SA-4.0, via Wikimedia Commons.

Olaniyan Olushola är ordförande i Wikimedia User Group Nigeria. Han använde pengarna från Wikimedia Sverige för att genomföra två evenemang för bibliotekarier med fokus på Wikidata, den fria databasen.

Workshoparna genomfördes i samarbete med universitetsbiblioteken i Abeokuta och Ibadan. Tack vare detta kunde man nå ut till bibliotekspersonalen – en målgrupp som inte bara har mycket nytta av Wikimediaprojekten i sitt eget arbete utan även har talrika tillfällen att dela med sig av sina kunskaper med studenter, lärare och andra biblioteksanvändare.

Projektets huvudsyfte var att introducera Wikidata och strukturerade öppna data för bibliotekarierna, samt att belysa plattformens värde för biblioteks- och informationsvetare. Wikidata är ett stort projekt som inte är lika känt som Wikipedia, varför nya användare kan tycka det är skrämmande att sätta igång. En dedikerad introduktion där man tillsammans med sina kollegor kan testa sig fram och ställa frågor kan vara ett sätt att bryta den tröskeln.

Hela 83 personer deltog i evenemangen – och var och en kan nu berätta för andra vad Wikidata är för något och hur man redigerar! De deltagande universiteten är öppna för att fortsätta samarbetet med Wikimedia User Group Nigeria och genomföra fler GLAM-fokuserade aktiviteter. Någon brist på ideér råder inte: det finns till exempel intresse för att lära sig om hur man kan jobba med bibliografiska data om akademiska tidskrifter och artiklar på Wikidata. Ett naturligt nästa steg för bibliotekarier som vill använda Wikidata i sitt arbete.

Nigeria är Afrikas största land. Dess många universitet – var och ett med ett bibliotek – erbjuder en fantastisk arena till långsiktigt och hållbart samarbete med Wikimediarörelsen, påpekar organisatörerna i sin rapport.

Vill du också vara med?

Det var inte första gången som vi erbjöd finansiellt stöd till Wikimedianer. Sedan 2013 driver vi projektet Stöd till gemenskapen där vi stödjer volontärer aktiva inom den svenskspråkiga gemenskapen som genomför fantastiska projekt för att sprida fri kunskap. Med vår hjälp har dessa eldsjälar organiserat regelbundna skrivstugor, fotograferat författare på Bokmässan och lärt upp nya Wikipedianer på läger i pittoreska omgivningar. Att vi nu kunnat nå ut till ännu fler var ett stort steg i vårt arbete med att stödja den globala gemenskapen.

Kom ihåg – du kan också vara med och anordna en aktivitet!