Zorns spelmanstävling och Romans Assaggi

Zorn vid spelmanstävlingen i Gesunda 1906. Public domain.

I mitten av april genomförde Musikverket och musikarkiven en digital skrivstuga tillsammans. Fokus för skrivandet låg på svensk folkmusik och Romansamlingen. Arbetsmaterial var Radiotjänsts folkmusikinspelningar, porträttfotografier och delar av Johan Helmich Romans originalmanuskript.

En viktig händelse i den svenska folkmusikens utveckling är Anders Zorns spelmanstävling i Gesunda 1906. Händelsen benämns ibland som den första spelmansstämman men var egentligen en spelmanstävling. I samband med publicering av artikeln sökte vi även efter bilder. Vi hittade sidan Äldre foton från Sollerö socken och får ett trevligt bemötande när vi skickade iväg ett mejl och frågade om att använda bilderna. Sådana svar är alltid väldigt tacksamma! 

Hornblåserskan av Anders Zorn. Public domain.

Artikeln berättar också om Lafvas Margit som visar Zorn till festplatsen Måstäppan där ungdomar brukade samlas. Festplatsen verkar inte finnas kvar längre men väl en minnessten vid Måstäppsvägen. Vi får hjälp med koordinaterna av vår vän på Äldre foton från Sollerö socken som kan sin lokalhistoria och tar nya bilder. Lafvas Margit står sedan modell för Zorn i målningen “Hornblåserskan” – som vi tyvärr inte hittar i någon högupplöst version.

Nu finns det fler spelmän att skriva om och kanske är någon från 1906 även kvar när Matts Arnberg gör sina radioinspelningar omkring 50 år senare? Men vilka personer fanns i publiken? Vad hände med spelmännen? Vilka satte upp minnesstenen? Här finns det mer kunskap att gräva efter och vi börjar kanske närma oss släktforskning. Lafvas Margit Olsson från Sollerön vann i alla fall 10 kronor i tävlingen och blev dessutom förevigad i konsten.

Assaggio blir assaggi i plural

Sats tre och fyra ur Assaggio i h-moll BeRI 324 av Johan Helmich Roman. CC0.

Johan Helmich Roman brukar kallas den svenska musikens fader och det finns ett 20-tal bevarade kompositioner av typen Assaggio som Roman gärna spelade på oackompanjerad soloviolin. Assaggio är en musikalisk genre som betyder ”försök” eller ”smakprov” och den övergripande formen är ofta fri i sin utformning.

Roman gör en resa till London 1716 och kan ha hämtat inspiration till sina assaggi från Francesco Geminiani som levde där mellan 1687-1762. Andra källor för inspiration kan ha varit Georg Philipp Telemann, Johann Paul von Westhoff och Johann Sebastian Bach. Romans assaggi utgår ifrån violinens speltekniska förutsättningar och är virtuosa. Inslag av polyfon sats och flerstämmighet är betydande.

Fri musik på Wikipedia

Skrivstugor och digitala arbetsträffar har varit en del av projektet Fri musik på Wikipedia. Dessa träffar har gett möjlighet att gå in i materialet och diskutera detaljer. Det finns hur mycket kunskap som helst att förmedla och egentligen tar det aldrig slut – det finns alltid mer att upptäcka. Arbete sker på flera av Wikimedias plattformar och det är många moment och processer att gå igenom när ekosystemet av kunskap utvidgas.

Det finns verktyg för statistik så det går att följa vad enskilda skrivstugor som denna tillför i praktiken. Projektet är finansierat av Kulturbryggan och efter slutrapporten i juni tar nya projekt vid. Men arbetet med att tillgängliggöra musik och bygga upp mer kunskap på Wikimedias plattformar fortsätter. Ska vi sikta mot en Wiki Loves Music där musiker över hela världen gör nyinspelningar av äldre musik för uppladdning på Wikimedia Commons?