Assisting strategically important tools for content partnerships

Wikimedia Sverige is investigating, experimenting and preparing for the opportunity of supporting and coordinating content partnerships in the global Wikimedia movement, by developing a Thematic hub for content partnerships. One area of experimentation is how we can support software development…

Kina nekar Wikimedia Sverige tillträde till FN-organ

Stockholm, 9 maj 2022 – Kina blockerar Wikimedia Sverige och fem andra Wikimediaföreningar från ackreditering till den stående kommitten för upphovsrätt och relaterade rättigheter (SCCR) vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO). Det beslutet tillkännagavs vid dagens möte.  Kina har…