Licensvillkor som säkerställer tillgänglighet

Biblioteksvärlden jobbar för att öka tillgängligheten på de media som de besitter. Att fastslå lämpliga licensvillkor för användning av digitaliserat material är inte okontroversiellt när det finns ekonomiska intressen att ta hänsyn till.

Wikipedia som är ett icke-kommersiellt projekt använder licensvillkor för att säkerställa tillgängligheten på encyklopedin för användarna.